Despre mine

Cine?
Marian Bușoi, programator, pasionat de limbi vechi, traducător debutant la Editura Herald, fost adept al școlii hinduse Advaita Vedanta și apoi al buddhismului Zen, reîntors „acasă”. 
Ce?

Articole pe tema spiritualității creștin-ortodoxe, cu accent pe învățăturile sfinților părinți (patristică/patrologie) și pe latura ascetico-isihastă a trăirii creștine.

De ce?

Pentru zidirea sufletească a mea și a cititorilor cu care-mi voi intersecta astfel pașii. Și pentru cei care, la fel ca mine, au fost atrași de religiile orientale și doresc să se edifice cu privire la specificul spiritualității creștine în contrast cu acestea. Cum spune un mare sfânt, Grigorie Sinaitul,

„După marele Maxim sunt trei feluri neosândite și nedisprețuite de cuvinte scrise: cel dintâi e al celor scrise pentru propria aducere aminte; al doilea, pentru folosul altora; și al treilea, din ascultare… Iar cel ce scrie despre virtuți pentru a plăcea, pentru a fi văzut și pentru a dobândi slavă, își va lua plata sa, neavând nici un folos aici și nici o răsplată în veacul viitor, ci se va osândi ca unul care a scos la vânzare pe tarabă cuvântul lui Dumnezeu, ca să câștige în chip viclean plăcerea de la oameni.”

Fie ca aceste cuvinte să-mi rămână ca îndreptar, iar dacă greșesc, cititorul să-mi aducă aminte! Calea și Adevărul și Viața să ne lumineze pe noi, pe toți!