Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan

Pentru traducerea aceasta am folosit ediția critică a Noului Testament editată de Nestle și Aland (ediția nr. 28). Textele încadrate între paranteze drepte se regăsesc doar în câteva manuscrise și este posibil să fie interpolări  sau comentarii  introduse de scribi. De asemenea, unde erau diferențe importante, am dat și alte variante de traducere între paranteze rotunde, pornind de la alte manuscrise. Traducerea este cvasi-literală și am încercat să folosesc un limbaj cât mai clar și accesibil. Acolo unde apare Logos am lăsat uneori termenul netradus, având în vedere că traducerea obișnuită („cuvânt”) pierde bogăția de semnificații a acestui cuvânt (care mai înseamnă, de exemplu, „rațiune”, și se referă și la a doua Persoană din Sfânta Treime, Dumnezeu Cuvântul/Logosul, care S-a întrupat și S-a făcut Dumnezeu-Omul Iisus Hristos). E o traducere personală, prin care am încercat să mă apropii mai mult de textul biblic, și pe care o public în speranța că vă va fi de folos și vouă. 

Citirea Sfintelor Scripturi

„Altfel citesc Scripturile cei începători în viața de evlavie, altfel cei ce au înaintat până la mijloc și altfel cei ce au alergat până la desăvârșire. Celor dintâi citirea le este pâinea de la masa lui Dumnezeu, care susține inimile lor în sfințitele nevoințe ale virtuții și le dă vigoarea tăriei pentru lupta cu duhurile care pricinuiesc patimile, și-i face luptători viteji împotriva dracilor ca să poată zice: ‘Gătit-ai înaintea mea masă împotriva celor ce mă necăjesc pe mine’ (Ps. XXII, 5). Celor de-al doilea le este vin din potirul dumnezeiesc, înveselind inimile lor și scoțându-i din ei înșiși prin puterea înțelesurilor și ridicându-le mintea de la litera care-i omoară ca să cerceteze adâncurile duhului ei și să le fie întreagă născătoare și descoperitoare de înțelesuri, încât să poată spune și aceștia, cu drept cuvânt: ‘Paharul Tău mă îmbată cu tăria lui’ (Ps. XXII, 5). Iar celor din urmă le este untdelemn al Duhului dumnezeiesc, înfrăgezindu-le sufletul, îmblânzindu-l și ridicându-l mai presus de slăbiciunea trupului ca să poată striga și ei, bucurându-se: ‘Vărsat-ai untdelemn peste capul meu și mila Ta mă va urma în toate zilele vieții mele’ (Ps. XXII, 5-6).”

Cuviosul Nichita Stithatul, cap 90 din „Cele 300 de capete despre făptuire”, Filocalia, vol. VI